Reklamacije in vračila

Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki naroči izdelke v spletni trgovini lumpes.si, lahko, v primeru, da z naročenimi izdelki ni zadovoljen ali želi od pogodbe (nakupa) iz kakršnegakoli razloga odstopiti, v roku 14 dni od prejema izdelka sporoči pisno po pošti ali na e-naslov:  info@lumpes.si ponudniku, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Nato mora v roku 14 dni po sporočilu blago v nespremenjeni količini in nepoškodovano poslati ponudniku (na naslov: Barbara Zajc, s.p., Ruska ulica 10, 2000 Maribor). Kupcu v roku 14 dni od prejema sporočila vrnemo vsa opravljena plačila brez da kupec to zahteva.

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani ponudnika) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od naročila (pogodbe). Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini, razen v primeru plačila z odkupnino; v tem primeru se kupcu plačilo vrne na transakcijski račun.

Pri odstopu od naročila (pogodbe) kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne.
 
Če se kupec odloči za odstop od naročila (pogodbe) pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko ponudnik kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki ga ponudnik z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe ponudnika.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku izbrane službe za dostavo.

Kupec mora ponudnika o odstopu od pogodbe obvestiti z izpolnjenim obrazcem ali nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. 

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri ponudniku tako, da na elektronski naslov info@lumpes.si pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od ponudnika in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je ponudnik izdal v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri ponudniku. Priporočeno je, da v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako.

Ko ponudnik prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacija) in v kolikor se z obstojom stvarne napake strinja, bo ponudnik izbranemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodil najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavljanu stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo ponudnik v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozoril, ter se z njim uskladili glede nadaljnjega postopanja.
 
Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake ponudnik ne bo strinjal, bo ponudnik  kupcu prav tako odgovoril v roku osmih dni. 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona. Ponudnik mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Več informacij lahko najdete na:

OPOMBA: V primeru personaliziranih izdelkov in/ali izdelkov narejenih po meri in/ali izdelkov prilagojenih osebnim potrebam kupcev (npr. ovratnice, povodci itd.) pravica od odstopa nakupa NE velja. Kot tudi narekuje zakon o varstvu potrošnikov (43. člen): “… potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;”.